Thân gởi cả nhà yêu thương! 😘😘😘 Chương trình tri ân đặc biệt cuối năm-Noel mùa yêu thương:

🎄Combo 1:

Mua 02 Corsymax10X + 01 Stemax 120v hoặc 01 Stemax 180v

Tặng:

  • 01 hộp Flavita 8 (Cyto/ Cardio)
  • 02 hộp Navitamin C+D

🎄Combo 2:

Mua 03 Flavita 88 (Cyto/ Cardio)

Tặng:

  • 01 hộp Flavita 8 (Cyto/ Cardio)
  • 02 hộp Navitamin C+D

🎄Combo đặc biệt:

Mua 01Lifemax

Tặng:

  • 01 Corsymax10X
  • 02 Navitamin C+D

Chương trình chỉ áp dụng tại Việt Nam.


Mọi thông tin chi tiết:

NAVITA HỒ CHÍ MINH